Stichting Vuur en Vlam

Stichting Vuur en Vlam is opgericht in 2009 door Erwin Wietses en Cees Florusse. Erwin Wietses is de initiatiefnemer en de algemeen directeur van deze stichting. De stichting is gevestigd in Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder het nummer 24461358. Sinds 1 januari 2011 heeft de stichting de ANBI status ontvangen.

Doelstelling van de stichting zoals vermeld in de statuten. 1. De stichting heeft ten doel: a. het aanwakkeren van het vuur van Gods Geest onder jongeren in Nederland, in het bijzonder in Dordrecht; b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het creëren en in stand houden van een hedendaagse ontmoetingsplek voor jongeren, waar ze uitgedaagd, aangemoedigd en toegerust worden om discipelen van Jezus te zijn. Tot 2020 werkten we de doelstelling uit d.m.v. Bonfire. Bonfire was een hedendaagse ontmoetingsplaats in de Dordtse binnenstad, gevestigd in een oude kerk (de Bonifatiuskerk) die in de jaren voor Bonfire in gebruik was als poppodium.

Helaas hebben we onze activiteiten in 2020 moeten stopzetten doordat de mogelijkheid om gebruik te maken van de Bonifatiuskerk eindigde. Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwe plek, een nieuw team en nieuwe activiteiten maar de doelstelling blijft het zelfde. De nieuwe lokatie is ‘Stadsklooster Dordt’, het voormalig Leprozenhuis aan de Vriesestraat 115-119 in Dordrecht.

ANBI

Algemene gegevens

Stichting Vuur en Vlam (handelsnaam Bonfire)
Vriesestraat 115
3311NP Dordrecht
06-29582254
Info@bonfiredordrecht.nl
RSIN-nummer: 820764486

Elk jaar geeft Stichting Vuur en Vlam een jaarverslag uit ter verantwoording van haar werkzaamheden en de besteding van de aan hen toevertrouwde gelden. Hieronder vindt u de drie meest recente jaarverslagen, verslag van de activiteiten en een actueel beleidsplan.

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2021

Verslag van de activiteiten 2020 en actueel beleidsplan 2021

Verslag van de activiteiten 2021 en actueel beleidsplan 2022