Want hij is als een boom,
geplant aan waterstromen,
die zijn vrucht geeft op zijn tijd,
welks loof niet verwelkt;
al wat hij onderneemt, gelukt.
– Psalm 1:3

Bomen. Ik zit – als ik dit schrijf – op ons heerlijke terras op de dijk en zie ze volop wapperen in de wind, schitteren in de zon. Regelmatig ga ik hier even staan om naar ze te kijken, vooral tijdens golden hour of zonsondergang, dan schitteren ze het meest. Ik wordt er blij van en rustig. Wat een onwijs goed idee van God om ze te maken, en wat ben ik de gemeente Dordrecht dankbaar dat ze hier zoveel geplant worden. Het meest blij wordt ik (paradoxaal genoeg) van de treurwilg. Die is evenzeer indrukwekkend als romantisch en staat altijd aan het water. Die combinatie van boom en water, daar leef ik echt van op.

In deze tijd ben ik aan het leren om te zijn als een boom, zoals in Psalm 1 wordt beschreven.

Om te ZIJN als een boom. Een boom, die is. Die IS geplant. Hij hoeft nergens naar toe, maar staat op zijn uitverkoren plekje, tevreden te wapperen, leven en schoonheid af te geven. Onlangs zijn we in een klein teamverband weer van start gegaan met Bonfire. ‘Bonfire Next’ is de naam die het appgroepje van dit team heeft gekregen. Het woord Next roept de vraag op “what’s next?”, een vraag die veel en vaak door mij heen gaat. Een vraag die mij soms lijkt te beheersen, die onrust en stress met zich meebrengt. In de ontmoetingen met het team waarin we elkaars en Gods hart zoeken, werd al gauw duidelijk dat God ons allereerst wil leren om te ZIJN. Dat dit een uitdaging vormt, bleek wel uit de veelzeggende vraag van een teamlid: ‘Wat kunnen wij doen om te zijn?’ Doen, doen, doen, is onze default modus. Maar de rechtvaardige IS, leert Psalm 1.

De rechtvaardige is GEPLANT. Geplant aan waterstromen. Geplant als een wijnrank in Jezus, de bron van levend water. Zonder Hem kunnen we niets (Joh. 15:5). We zijn zo gauw zo gefocust op de vrucht, op wat er tot stand moet komen. We vergeten dat de enige taak van een boom is om water op te zuigen. De groei en de vrucht ontstaan vanzelf. De wereld leert ons dat het allemaal van ons afhangt, van ons streven en jagen. Maar daarmee bereik je alleen dat wat menselijkerwijs mogelijk is. In Gods Koninkrijk is het omgekeerd: in geduld en vertrouwen ligt jullie kracht (Jes. 30:15). We hoeven ons niet druk te maken over de vrucht, onze verantwoordelijkheid is het om te drinken.

De vrucht komt OP ZIJN TIJD. Op de daarvoor bestemde tijd. Ik heb het gevoel dat ik de laatste tijd weinig aanwijsbare vrucht draag. Maar ik ben wel veel aan het drinken. In de wortels gebeurt er van alles. Zo nu en dan steekt de angst weer de kop op omdat het lijkt alsof ik geestelijk gezien stil sta. En ik heb zoveel dromen en idealen, ik wil zo graag van betekenis zijn. Maar de betekenis van de boom zit hem niet in de vrucht. Vrucht komt en gaat. De boom zelf verheerlijkt en weerspiegelt God en geeft leven aan de mensen. Ik ben in elk seizoen compleet.

Mijn bladeren zijn ALTIJD GROEN. Althans, dat kúnnen ze zijn, als ik geplant blijf in Hem. Mijn loof verwelkt als ik stop met drinken. Het is een leerproces om je focus af te houden van je eigen prestaties en behaalde resultaten, en de Heer je vreugde te laten zijn in alle omstandigheden (Fil. 4:4). Om hem te zoeken en te verheerlijken in de grond waarin je je bevindt. Dit is wat ik probeer te doen, met vallen en opstaan, elke dag.

Alles wat hij onderneemt, GELUKT. Het verschil tussen bomen en mensen is dat er momenten komen dat we echt iets mogen gaan ondernemen. Klein of groot, als het door de Geest van God geïnspireerd is, dan gaat het slagen (al ziet dat slagen er misschien niet altijd uit zoals wij voor ogen hadden). Ik ben aan het leren om te wachten op het juiste moment om stappen te zetten. Om díe stappen te zetten die ook daadwerkelijk vruchtbaar zijn. Om niet in beweging te komen op basis van mijn geldingsdrang of ongeduld of aangeklaagd geweten, maar om gehoorzaam te zijn aan de Heilige Geest als Hij spreekt. Want pas dan zullen we zien dat ‘alles wat we doen tot bloei komt’, zoals de NBV dat zo mooi zegt.

Dus als je me zoekt, ik sta aan het Water.

Phillian
Bonfire Huis van gebed