In het begin was het Woord
Het Woord was bij God
En het Woord was God
Het was in het begin bij God.
(…)
Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond…

Een hersenkraker, dat eerste hoofdstuk van Johannes. Wat heb ik het vaak gelezen, en wat begrijp ik er nog weinig van. De afgelopen dagen heb ik er weer eens over gemijmerd, wat dit nou betekent: dat Jezus het Woord is. Het resultaat van dit gemijmer deel ik graag met je.

Op de bovenste plank van onze boekenkast staan Bijbels. In vele soorten en maten, in uiteenlopende staten van verwering. Nederlandse Bijbels in verschillende vertalingen, Engelse Bijbels, Griekse Bijbels, Hebreeuwse Bijbels, studiebijbels, een kinderbijbel en een Zuid-Afrikaanse Bijbel. De rest van de boekenkast bestaat voornamelijk uit Theologie: boeken over de Bijbel, in wezen.

En niet voor niets, want de Bijbel is het belangrijkste boek dat ooit geschreven is. Het is het enige boek dat je je hele leven kan lezen, en toch nooit uitkrijgt. Het enige boek waarvan elke verweerde pagina na honderd keer lezen toch weer als nieuw kan zijn. Kán zijn, zeg ik bewust, want het is lang niet altijd zo. Soms is de Bijbel droog en saai en frustrerend. Maar soms is er ineens zo’n zin of passage die letterlijk van de pagina afspat en je wereld op z’n kop zet. En dan weet je weer waarvoor je het doet.

De meeste mensen denken bij ‘het Woord’ aan de Bijbel. Maar was de Bijbel in het begin bij God? Neen, want die moest eerst nog geschreven worden. De Bijbel is niet van eeuwigheid af uit de hemel komen vallen, zoals over de Koran wordt beweerd. Het boek is door mensenhanden geschreven over een periode van zo’n 1500 jaar. De Bijbel is dus ook niet God, als je dat soms dacht.
Conclusie: als Johannes spreekt over Jezus als ‘het Woord’, bedoelt hij niet de Bijbel. Toch kun je die twee – Jezus en de Bijbel – ook weer niet helemaal scheiden.

Hebreeën 1 zegt: op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden gesproken door de profeten, maar nu de tijd ten einde loopt heeft Hij tot ons gesproken door zijn Zoon.

Beiden, zowel de Bijbel als Jezus, zijn een vorm van Gods spreken tot ons. Een manier waarop Hij zoekt zich aan ons bekend te maken. Een manier waarop Hij zegt: ‘Hier ben Ik, hier ben Ik’ (Jes. 65:1). Deze tekst in Jesaja vervolgt: Heel de dag sta ik met uitgestoken handen tegenover een opstandig volk…. Het sturen van zijn Zoon was Gods ultieme poging om zichzelf bekend te maken aan ons mensen: Hij is de afstraling van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen (Heb. 1:3). Of zoals Johannes zegt: Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die…heeft Hem doen kennen.

Mijn ontdekking van de week: God wil gekend worden en Hij doet er álles aan om dat te bereiken. Eerst stuurde hij de profeten om zijn zelf-openbaring door te geven, daarna liet Hij die opschrijven om in boekvorm te worden overgeleverd van generatie op generatie, om vervolgens zijn Zoon te sturen die zijn openbaring belichaamt. In Jezus werd God niet alleen hoorbaar en leesbaar in menselijke taal, maar kwam hij tastbaar dichtbij (vgl. 1 Jh. 1:1). Zoals The Message (een Engelse parafrase die fris nieuw licht werpt op stoffige passages) Johannes 1:14 prachtig verwoordt: The Word became flesh and blood and moved into the neighborhood. En toen Hij terugkeerde naar de Vader was dat niet het einde maar werd het alleen maar nóg beter: door de Heilige Geest is God zelfs ín ons komen wonen. Zodat wij voor altijd met Hem verbonden zijn en… zodat het Woord van God ook vlees en bloed kon worden in ons!

Did that blow your mind? Als het goed is wel, want de waarheid is mind-blowing. Maar omdat we niet zoveel waarheid in één keer aankunnen, sijpelen die dingen meestal langzaamaan naar binnen. Het Woord van God is geen fastfood. Het moet gekauwd, herkauwd, geslikt en verteerd worden. Het moet worden opgenomen in ons systeem; deel worden van onszelf. Een aantal Bijbelse profeten krijgt de opdracht een boekrol in zijn geheel op te eten: een heldere demonstratie.
De Bijbel, Jezus, de Heilige Geest, allen zijn zij gegeven zodat wij – mensen van vlees en bloed – een relatie kunnen hebben met de Schepper van het heelal. Hij is het die door zijn Woord zijn handen naar jou uitstrekt en zegt: ‘hier ben Ik, hier ben Ik!’. En Die datzelfde Woord levend (vlees en bloed) maakt in jou zodat Hij zich door jou heen ook naar anderen kan uitstrekken.

Al honger gekregen? Ik wel!

[Phillian is coördinator van Bonfire Huis van gebed en deelt hier haar verhaal.]