Het waren nog vrij verse ideeën, die uit mijn vorige blog. Maar ik heb de proef op de som genomen (meer orde = beter kiezen = meer vreugde), en geloof me, het werkt echt! Zie hier een nieuw blog als directe vrucht ervan. Tijdens één van mijn efficiëntere en meer voldoening gevende dagen viel mijn oog op een boek in de boekenkast met bovenstaande titel. Hij kwam binnen als een woord van God. Ik besefte dat ik door de simpele keuzes van die dag bezig was geweest met Gods roeping voor mijn leven.
‘Vreugde is de serieuze zaak van de hemel’, zei C.S. Lewis, maar het is ook een serieuze zaak op aarde. Want de vreugde van de HEER, dat is uw kracht (Neh. 8:11). De vijand weet dit, en daarom doet hij er alles aan om onze vreugde te roven. Voor hem is het een serieuze zaak. Als wij er geen serieuze zaak van maken, dan zijn we krachteloos. En bovendien ongelukkig.

Zoals ik de vorige keer al zei, kan het een hele strijd zijn om je vreugde te bewaren. Maar het is een goede strijd; een die de moeite waard is. ‘Strijd de goede strijd van het geloof, grijp naar het eeuwige leven waartoe je geroepen bent’ (1Tm. 6:12), was Paulus’ advies aan Timoteüs te midden van het tumult van zijn gemeente. De uitdagingen waar hij als jonge leider mee te maken kreeg waren niet gering. Op een ander moment schrijft hij: ‘Deel in het lijden als een goed soldaat van Christus Jezus’ (2Tm. 2:1). De vraag is niet of je met lijden te maken krijgt, het punt is hoe je ermee omgaat. Hoe je je ertoe verhoudt. Timoteüs wordt opgeroepen vooruit te grijpen: de heerlijkheid van het eeuwige leven in geloof vast te pakken en naar zich toe te trekken. Dat eeuwige leven is namelijk al begonnen. Gods Koninkrijk van gerechtigheid, vreugde en vrede is al onder ons. Zijn genade is ons geschonken en is elke morgen weer nieuw. Alleen zijn we nu nog in strijd met de machten van de wereld, van duisternis, van zonde, van dood. Maar in Christus zijn we al meer dan overwinnaars over deze machten (Rm. 8:37), en dat maakt het tot een strijd die we niet kunnen verliezen. Dat maakt het tot een goede strijd.

De strijd voor vreugde is een strijd die zich elke dag weer afspeelt in ons denken, als we worden geconfronteerd met gebrokenheid, pijn en lijden. Met de leugens die de vijand in ons oor schreeuwt, vanaf het moment dat we ’s ochtends opstaan. We kunnen kiezen voor een slachtofferrol, of we kunnen kiezen om strijdbaar te zijn. Niet door het verdriet, de angst en de pijn te ontkennen, maar door ermee naar God toe te gaan om zijn troost en liefde te ontvangen. Door zijn Woord te openen en het Goede Nieuws binnen te laten komen in ons hart. En telkens weer het schild van het geloof op te heffen tegen elke ontmoedigende, veroordelende gedachte die niet strookt met wie we zijn als kinderen van God. Door te midden van de gebrokenheid, de onverdiende goddelijke gunst (oftewel genade) te zien en ervoor te danken. Zowel in het kleine, alledaagse, als in het hele grote, hemelse. Door het Leven als een geschenk te ontvangen, ervan te genieten en ervan uit te delen.

Door dagelijks in al die kleine momenten te kiezen voor vreugde, trekken we het eeuwige leven naar ons toe. Daarmee trekken we God zelf naar ons toe: Het eeuwige leven, dat is dat zij U kennen, de enige ware God, en Hem die U gezonden hebt, Jezus Christus (Joh. 17:3). Het cultiveren van vreugde in ons leven is niets minder dan het cultiveren van Gods tegenwoordigheid. Het is ruimte creëren voor God zelf om in ons te wonen en door ons heen zichtbaar te worden. Het is bouwen aan Gods Koninkrijk op aarde zoals in de hemel.

Vreugde is de serieuze zaak van de hemel, waar wij allemaal toe geroepen zijn. Ik heb de roep gehoord, en wil mij toewijden aan deze zaak. Uit ervaring weet ik al dat het zeer, zeer de moeite waard is. Bij deze de uitnodiging: doe je mee? Gedeelde vreugd is immers dubbele vreugd…

Phillian
Bonfire Huis van gebed