GROOT NIEUWS: deze week hebben we als Bonfire onze intrek genomen in een nieuw pand, het zogenaamde Leprooshuis aan de Vriesestraat, hartje Dordrecht. Ons geloof, dat God zou voorzien in een nieuwe plek, is werkelijkheid geworden.
Ook al is er veel voorbereiding aan vooraf gegaan, toch voelt het ook als een groot cadeau dat ons in de schoot wordt geworpen. Je bidt, je zet soms stappen, maar God moet uiteindelijk de juiste deur openen. En we zijn superblij met de deur die het is geworden!

Deze plek, die in het verleden (lees: 16e-18e eeuw) gebruikt werd door de “Heilige Geest meesters” als een toevluchtsoord voor zieken, armen en anderszins hulpbehoevenden, zal nu opnieuw een plek worden waar we mensen, onder leiding van de Heilige Geest, gastvrij mogen ontvangen. Een ‘Modern Klooster’ moet het worden: een plek van ontmoeting met God en met elkaar. Een plek om als broeders bijeen te wonen ala Psalm 133, tijdelijk op adem te komen, samen God te aanbidden, te groeien als discipelen van Jezus, discipelen te maken…

Kortom, genoeg plannen. Toen we ze afgelopen zomer met z’n vieren in een klein kantoortje bespraken (en dit pand nog niet eens in zicht was), kon het me af en toe wel aanvliegen. De visie die we al biddend ontvingen en de ideeën die al brainstormend op tafel kwamen, wekten enthousiasme maar leverden ook druk op. In gebed zag ik mijzelf staan als een atleet in de startblokken. Op de een of andere manier voelde ik mij verantwoordelijk om iets tot stand te brengen wat ver boven mijn pet uitgaat. Mijn hart wilde dolgraag, maar tegelijkertijd voelde ik mij veel te klein, te onbekwaam en onervaren voor dit verhaal. Toen ik God vroeg om me te laten zien waar Hij mij wilde hebben, zag ik mijzelf als een baby in een wieg. Blijkbaar hoefde ik het allemaal niet precies te weten en te kunnen, maar mocht ik net als David zeggen:

HEER, niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik,
Ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen.
Nee, ik heb mijn ziel tot rust gebracht.
Als een kind op de arm van zijn moeder, als een kind is mijn ziel in mij.
Israël, hoop op de HEER, van nu tot in eeuwigheid.
– Psalm 131

[Diepe zucht.]

Als je Gods plannen op eigen kracht probeert uit te voeren, ben je in no time opgebrand. Het is simpelweg onmogelijk. Afhankelijkheid is key.

We zijn als Abraham die gehoorzaam op weg [ging] naar een plaats die hij in bezit zou krijgen, en hij ging op weg zonder te weten waarheen. Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was maar hem nog niet toebehoorde…omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd. (Heb. 11:8-10)
Letterlijk: …waarvan God de Ontwerper en Bouwmeester is.

We weten ons geroepen en we zijn op weg gegaan. Inmiddels hebben we weer een fysieke locatie (yay!), maar er is heel veel nog onduidelijk over onze bestemming. Wat we wel weten is dat deze reis onder leiding staat van de Alpha en de Omega, de Maker van het universum. Als Hij een plan heeft, dan komt het tot stand. Als Hij iets begint, dan maakt Hij het af. Als [Hij] het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de werklieden (Ps. 127:1).
Deze Bouwmeester weet wat Hij doet. Hij weet zelfs hoe Hij nietige, onvolmaakte mensen als wij kan inzetten in zijn volmaakte plan. Misschien is het soms wel meer ondanks, dan dankzij de werklieden dat Hij tot zijn doel komt.

Daarnaast zijn we voor Hem niet slechts werklieden, maar geliefde kinderen die Hij vormt naar zijn beeld. Hij is geen slavendrijver, maar een liefhebbende Vader die het beste in zijn kinderen naar voren brengt. Hij jaagt ons niet op, maar komt toch altijd op tijd. Hij werkt geduldig aan ons hart om ons te vormen tot geschikte medewerkers die Hij op het juiste moment kan inzetten. Hij maakt alles mooi op zijn tijd (Pred. 3:11).

Dat neemt de druk van de ketel!
Begin deze zomer had ik geen idee waar we aan begonnen met Bonfire 2.0, en ergens heb ik dat nog steeds niet. Wat ik wel weet is dat we achter Jezus aan gaan, en dat als we dicht bij Hem blijven… het goed komt. Dat klinkt misschien heel kinderlijk, maar het is dan ook alleen als een kind dat je het Koninkrijk van God kunt binnengaan (vgl Mt. 18:3; Mk. 10:15; Lk. 18:17).

Wordt vervolgd!

Phillian
Bonfire Huis van gebed

PS. Meld je hieronder aan voor onze niewsbrief als je per mail op de hoogte wil worden gehouden van meer nieuws en blogs (formuliertje in footer)!