Fear can go to hell
Shame can go there too
I know Whose I am
God I belong to You

Uit: “Prophecy Your Promise” – Brian & Katie Torwalt

Heftige, maar bijzonder krachtige woorden om te zingen in een worship-lied. Angst en schaamte zijn vijanden die mij lange tijd in de greep hebben gehad. Nog steeds worstel ik met ze, en ik weet dat ik niet de enige ben. Ze kunnen je helemaal verlammen, zodat je eruit komt te zien als dit beeld wat ik gisteren tegenkwam in de Wijnstraat.

We hebben – God zij dank – een God die bevrijdt. Maar bevrijding kan een langdurig en ingewikkeld proces zijn. In mijn leven ervaar ik het als een los worstelen uit de beklemming die bovenstaand beeld uitdrukt. Die worsteling bestaat enerzijds uit het leren kennen van de waarheid. De waarheid is dat ik een geliefd kind van mijn Vader ben. Dat Hij mij naar zijn beeld heeft geschapen, precies zoals Hij wilde. Dat Hij dolgraag wil dat ik in vrijheid met Hem leef en zo iets laat zien van wie Hij is. Anderzijds is er mijn eigen keuze: gaan staan die in die waarheid. Niet meer handelen naar de stemmetjes die zeggen: ‘houd je maar stil’, ‘blijf maar op de achtergrond’, ‘doe maar gewoon’, ‘wat zullen ze wel niet denken’, en ‘wat heb je nou weer gedaan?’. En in plaats daarvan kiezen om je hart te volgen en de bijbehorende kwetsbaarheid te omarmen, omdat dat de enige manier is waarop je ooit een zinvolle bijdrage gaat leveren aan deze wereld. Voor jezelf is dat ook veel leuker, heb ik ontdekt.

Ja, je zult af en toe wat over je heen krijgen. Jezus was zo vrij, zo overtuigd van wie zijn Vader was, dat Hij met een gerust hart de meest on(aan)gepaste dingen zei als: ‘Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank’ (Joh. 6:55). Als iemand veel over zich heen gekregen heeft, dan was Hij het. Maar als iemand een positieve impact heeft gehad op de geschiedenis, dan was Hij het ook. Ook durf ik te beweren dat er nooit iemand zoveel vreugde had als Hij (Joh. 15:11).

Hoe meer we van onszelf gaan laten zien, hoe meer onze verschillen duidelijk worden. In Gods veelkleurige wijsheid leek het Hem goed om een veelkleurige familie te hebben. Als mens zijn we al gauw geneigd om ‘anders’ als negatief te beoordelen, maar wat als we eens anders gingen kijken? Nadat ik laatst iets dappers had gedaan kreeg ik een bemoediging van iemand die uitgesproken anders is dan ik. Diegene zei dat ze ervan genoot om mij tot bloei te zien komen. Hoe gaaf is dat, als we elkaar aanmoedigen om te zijn zoals we bedoeld zijn, en daarvan kunnen genieten?

Dus laten we niet bang zijn voor onszelf, maar ook niet voor de ander. Laten we de ander niet proberen te veranderen, of vermijden, maar laten we genieten van het mooie van God dat zichtbaar wordt door hem of haar heen. Laten we ontdekken wat God door deze persoon aan het Lichaam heeft willen geven en hem/haar in alle liefde aanmoedigen te gaan STAAN en SCHITTEREN (Jes. 60:1). Hoe mooi gaat Gods familie dan worden!

And the lies I once believed, they crumble
With the weight of Your truth
And the fear that gripped my heart is arrested
So that I can see You